ความต้องการที่จะครอบครอง : ความสบายใจ และสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายที่ดีของลูกสาววัย 10 ขวบ ที่ไม่มีความผิดอะไร ระยะเวลาที่ส่งผลหลังได้ครอบครอง : 30 วัน (หมายเหตุ : ...

​Read More