คุณหมอเพชร

DOCTOR DIAMOND

มากกว่าความเป็นนักวิเคราะห์อัญมณี GIA ผู้มากประสบการณ์
สัมผัสที่ละเอียดอ่อนในเรื่องพลังงาน ทำให้คุณหมอค้นพบความมหัศจรรย์ของ
Guardian Diamond ที่กลายเป็นปาฏิหาริย์เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมาย

คุณหมอเพชร

DOCTOR DIAMOND

มากกว่าความเป็นนักวิเคราะห์อัญมณี GIA ผู้มากประสบการณ์
สัมผัสที่ละเอียดอ่อนในเรื่องพลังงาน ทำให้คุณหมอค้นพบ
ความมหัศจรรย์ของ Guardian Diamond ที่กลาย
เป็นปาฏิหาริย์เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมาย

Session พิเศษ
เพื่อการค้นหาเพชร
Guardian Diamond
ที่เป็นของคุณเท่านั้น

เพราะ Guardian Diamond คือเพชรผู้พิทักษ์
ผู้เป็นเสมือน Guardian Angel นางฟ้าประจำตัว
การทำ Session จึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะค้นพบ
เพชรเม็ดพิเศษ เพชรที่เหมาะสมที่สุดที่จะคอยปกป้อง
ดูแล คุ้มครองคุณเท่านั้น

รวมถึงการเปิดประตูให้โอกาสใหม่ๆ
ได้เข้ามาเป็นทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปยังจุดใหม่
ที่คุณเคยใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต

Session พิเศษ
เพื่อการค้นหาเพชร
Guardian Diamond
ที่เป็นของคุณเท่านั้น

เพราะ Guardian Diamond คือเพชรผู้พิทักษ์
ผู้เป็นเสมือน Guardian Angel นางฟ้าประจำตัว
การทำ Session จึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะค้นพบ
เพชรเม็ดพิเศษ เพชรที่เหมาะสมที่สุดที่จะคอยปกป้อง
ดูแล คุ้มครองคุณเท่านั้น

รวมถึงการเปิดประตูให้โอกาสใหม่ๆ
ได้เข้ามาเป็นทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปยังจุดใหม่
ที่คุณเคยใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต

ถ้าคุณเชื่อ.. ในปาฏิหาริย์

Guardian Diamond (เพชรผู้พิทักษ์) คือ คำตอบสำหรับผู้ที่เชื่อในปาฏิหาริย์ และเชื่อว่า ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับตัวคุณได้เช่นกัน

ถ้าคุณเชื่อ.. ในปาฏิหาริย์

Guardian Diamond คือคำตอบสำหรับผู้ที่เชื่อ
ในปาฏิหาริย์ และเชื่อว่า ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
กับตัวคุณได้เช่นกัน